Prejsť na obsah

Ing. Eva Matušovičová

1minút, 37sekúnd

Je absolventkou Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, odbor Automatizácia systémov riadenia výrobných procesov v strojárstve. Začínala v Univerzitnej knižnici UPJŠ ako odborný informačný pracovník, rešeršér na bibliograficko-informačnom pracovisku. V súčasnosti pôsobí ako vedúca Oddelenia knižnično-informačných služieb UK UPJŠ v Košiciach. Od začiatku vzniku Univerzitného poradenského centra má na starosti poradenstvo v oblasti knižničných a výpožičných služieb. Je to logické, kto viac by mal vedieť o službách knižnice ako vedúci. Z pohľadu ďalšieho vzdelávania absolvovala rôzne odborné semináre, kurzy týkajúce sa komunikačných, lektorských zručností, zvládania stresu, získal osvedčenie pre lektorskú činnosť po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu. Je členkou Národnej komisie pre služby, pravidelne využíva možnosť stretávania s kolegami z iných knižníc a víta príležitosť osobného rozvoja aj prostredníctvom mobilít Erasmus. Svoju prácu považuje za zaujímavú a rôznorodú a rada zoznámi s prostredím knižnice a jej službami študentov ale samozrejme nie len ich.

Dlhé roky sa podieľa na diplomových seminároch pre študentov končiacich ročníkov, na školeniach venovaných informačným zdrojom mladších študentov, organizácii odborných podujatí pre akademickú obec ako aj pre kolegov-knihovníkov.

A čo sa týka súkromia – miluje prírodu, turistiku, hudbu, divadlo, knihy… Aktívne sa venuje kynologickému športu agility, a to aj ako pretekárka aj ako trénerka. 

Čo povedať na záver?

„Informácie považujem za veľké bohatstvo. Nie sme zodpovední za to, čo k nám prichádza ale sme zodpovední za to, čo odchádza od nás.“


Študuj na UPJŠ