Prejsť na obsah

Mgr. Lenka Abrinková, PhD.

0minút, 56sekúnd

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika vyštudovala jednoodborovú psychológiu (2018) a doplnkové pedagogické štúdium v odbore učiteľstvo predmetu psychológia (2018). Aktuálne pôsobí ako doktorandka na Katedre psychológie, pričom sa výskumne venuje najmä témam ako reziliencia, psychohygiena a rizikové správanie adolescentov. Vyučuje predmet Prevencia drogových závislosti pre študentov Filozofickej a Prírodovedeckej fakulty. Počas štúdia niekoľkokrát odcestovala na študijné a výskumne pobyty do zahraničia (Litva, Česká republika, Portugalsko) a pracovala na krízových linkách pomoci (LDD, IPčko). Kontinuálne sa vzdelávala na poli poradenstva a psychoterapie pričom vo svojej práci uplatňuje najmä na človeka zameraný prístup a systemický prístup. Vo voľných chvíľach číta knihy (vždy má rozčítané dve: jednu odbornú a jednu beletriu) a venuje sa priateľom a horám – najlepšie v tejto kombinácií. Je veľkou milovníčkou jedla, Netflixu a dobrej kávy. Jej najkrajšie chvíle sú na chalupe, v hojdacej sieti, pri slniečku a bez internetu 🙂


Študuj na UPJŠ