Prejsť na obsah

Mgr. Viktória Hičárová, PhD.

0minút, 41sekúnd

V roku 2002 ukončila štúdium v odbore psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Neskôr si vzdelanie doplnila o doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia na Slovenskej akadémii vied. Pracovala v klinickej aj poradenskej praxi s deťmi, adolescentmi, dospelými aj klientmi v seniorskom veku. Odbornú prax získala na rôznych pracoviskách na Slovensku, v Čechách a v Kanade, odkiaľ sa znovu vrátila na Slovensko.

Aktuálne je odborným asistentom na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ a vyučuje predmety Poruchy detského vývinu, Profesionálne spôsobilosti I., Základy poradenskej psychológie, Poradenská psychológia a ďalšie. V práci s klientmi aj vo vedeckej oblasti sa zameriava na všímavosť (mindfulness). V UNIPOC sa venuje individuálnemu psychologickému poradenstvu.


Študuj na UPJŠ