Prejsť na obsah

Mgr. Miroslava Köverová, PhD.

0minút, 37sekúnd

Pôsobí ako odborný asistent na Katedre psychológie FF UPJŠ v Košiciach. Venuje sa pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti. Vyučuje psychológiu osobnosti, pedagogickú psychológiu, psychopatológiu a vedie tréningy sociálnych zručností. Vo výskume sa zameriava na únavu z pomáhania a starostlivosť o seba u pomáhajúcich pracovníkov, optimizmus, interpersonálne správanie učiteľa. V UNIPOC sa venuje kariérovému poradenstvu, pomôže vám s napísaním životopisu a motivačného listu, zodpovie vaše otázky týkajúce sa výberu vhodného študijného odboru alebo pracovnej pozície s ohľadom na vaše silné stránky, schopnosti a zručnosti.

 


Študuj na UPJŠ