Prejsť na obsah

Mgr. Miriam Slavkovská, PhD.

0minút, 32sekúnd

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte v Bratislave. PhD v odbore psychológia získala na Filozofickej fakulte PU v Prešove. Po skúsenostiach v praxi (CPPPaP, Linka detskej dôvery), v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre psychológie FF UPJŠ v Košiciach. Vyučuje psychodiagnostiku detí, psychodiagnostku dospelých a poruchy detského vývinu. Výskumne sa zameriava na diagnostiku a stimuláciu vyšších kognitívnych schopností a to ako u detí tak aj dospelej populácie. Je členkou IACEP (International Association for Cognitive Education and Psychology). V UNIPOC sa venuje psychologickému poradenstvu a osobnostnému rozvoju študentov.

 


Študuj na UPJŠ