Prejsť na obsah

Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

1minút, 7sekúnd

V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Univerzitného poradenského centra UNIPOC. Je absolventkou jednoodborového magisterského štúdia psychológie a doktorandského štúdia v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce. Je členkou Society for the Study of Emerging Adulthood, navštívila konferencie v Prahe, Vilniuse či Washingtone, D.C.. V rámci ďalšieho vzdelávania absolvovala tréningový program na University of Iceland v Reykjavíku (tréning zameraný na zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry, informačné technológie v kariérovom poradenstve a networking) a navštívila kariérové centrá na Univerzite v Oxforde a na Univerzite v Aberdeene. Poskytuje individuálne kariérové poradenstvo a na starosti má organizáciu podujatí, ako sú Deň kariéry UPJŠ, Kariérová polhodinka alebo ŽivoToPíš. Venuje sa témam ako sú ťažkosti v prechode z vysokoškolského prostredia na trh práce, príprava kariérneho plánu, identifikácia zručností študentov, správne písanie životopisu či motivačného listu, príprava na pohovor a špecializuje sa na kariéru študentov v európskych inštitúciách.

Má rada kreatívnu prácu, spoluprácu s aktívnymi študentami a verí, že ak chce človek niečo zmeniť, musí začať pracovať najprv na sebe.


Študuj na UPJŠ