Prejsť na obsah

Motivačný list

2minút, 32sekúnd

Hlavným cieľom motivačného listu je presvedčiť personalistu, že práve Vy ste najvhodnejšou osobou na danú pozíciu.

Informácie o spoločnosti

Predtým, ako začnete písať motivačný list, zistite si čo najviac informácií o spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o pracovnú pozíciu. Uveďte charakteristiku spoločnosti , v ktorej sa uchádzate o prácu. 

Nový motivačný list pre každú ponuku

Na každú pracovnú ponuku posielajte aktualizovaný motivačný list prispôsobený pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate. Ak motivačný list len upravujete od posledného použitia, pred odoslaním si vždy skontrolujte, či ste uviedli správneho adresáta: v adrese, oslovení, v tele listu i v súhlase so spracovaním osobných údajov.

Pravdivé informácie

Do motivačného listu uvádzajte len pravdivé informácie a buďte pripravený všetky informácie na pohovore odôvodniť. Nikdy neuvádzajte negatívne vlastnosti, ale zároveň sa pripravte na to, že na pohovore sa Vás na to budú pýtať.

Čo je podstatné pre zamestnávateľa

Dôraz klaďte na vedomosti, skúsenosti a zručnosti, ktoré sú dôležité pre zamestnávateľa a pracovnú pozíciu.

Platové podmienky

Neuvádzajte do motivačného listu platové podmienky ani podobné detaily. Na tieto informácie bude dostatok času počas pohovoru.

Dôvod osobného stretnutia

Súčasťou motivačného listu by mal byť aj dôvod osobného stretnutia, pričom ak je to možné pokúste sa prispôsobiť termín personalistovi.

Ohováranie

Neohovárajte bývalého zamestnávateľa, ani neuvádzajte dôvod odchodu z posledného zamestnania. Ak to personalistu zaujíma, opýta sa na to pri samotnom pohovore.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V závere motivačného listu uveďte váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť tak vašu žiadosť môže držať v databáze uchádzačov a osloviť vás, keď sa jej uvoľní vhodná pracovná pozícia.

Kontrola

Pred odoslaním si ešte raz skontrolujte motivačný list. Zamerajte sa na gramatické chyby, formátovanie textu, faktickú správnosť, aktuálny dátum a pod. Po vytlačení nezabudnite motivačný list podpísať. Elektronický dokument môžete poslať buď podpísaný elektronickým odpisom, alebo ak podpis nevlastníte, tak ho môžete poslať aj nepodpísaný.

Sprievodný list

Je to text, ktorý napíšete v e-maile a odôvodnite záujem o pracovnú pozíciu. Tento text je pritom dôležitý aj keď zasielate motivačný list. Do predmetu uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate. Snažte sa byť stručný. Vyzdvihnite súvis medzi Vami a pracovnou pozíciou a napíšte o prínose pre spoločnosť. Spomeňte dôvody prečo v nej chcete pracovať.

 


Študuj na UPJŠ