Prejsť na obsah

PhDr. Anna Janovská, PhD.

0minút, 59sekúnd

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. PhD. získala v odbore sociálna psychológia a psychológia práce taktiež na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po 16 ročných skúsenostiach v klinickej a najmä v poradenskej praxi pôsobí ako odborná asistentka na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach. Ako lektorka viedla tréningy sociálnych spôsobilostí pre rôzne vekové a profesijné skupiny. Vyučuje psychológiu a pedagogickú psychológiu, základy metodológie a predmety zamerané na prácu s deťmi so špecifickými poruchami a problémovým správaním pre študentov učiteľstva akademických predmetov. V rámci postgraduálneho špecializačného štúdia školskej psychológie vyučuje psychopatológiu a poruchy detského vývinu a psychodiagnostiku. Výskumne sa zameriava na predovšetkým na rizikové a problémové správanie školákov a vysokoškolákov. Je členkou členkou výkonného výboru OZ Asociácie školskej psychológie a ISPA International School Psychology Association. V UNIPOC sa venuje psychologickému poradenstvu a osobnostnému rozvoju študentov.
 


Študuj na UPJŠ