Prejsť na obsah

PhDr. Milana Kovaničová, CSc.

0minút, 27sekúnd

Vzdelaním klinický psychológ, psychoterapeut, momentálne prednáša psychológiu na Lekárskej fakulte UPJŠ a klinickú psychológiu na Filozofickej fakulte (Katedra psychológie). Úväzkovo pôsobí ako klinický psychológ na Psychiatrickom oddelení UNLP Košice so zameraním na psychodiagnostiku a psychoterapiu. V UNIPOC poskytuje psychologické poradenstvo, orientuje sa na prácu s dospelými pacientmi, v poslednej dobe sa špecializuje na oblasť porúch osobnosti a oblasť úzkostných a obsedantno-kompulzívnych porúch. Spolupracuje s občianskymi združeniami OZ Radosť a OZ OCDSTOP.

 


Študuj na UPJŠ