Prejsť na obsah

Pohovor

5minút, 46sekúnd

Pred pohovorom

Vaše údaje

Všetky údaje čo máte v životopise, by ste mali vedieť aj z hlavy. Personalista alebo zamestnávateľ tieto informácie overuje a pre vás je to šanca povedať o daných informáciách viac.

Informácie o spoločnosti

Získajte čo najviac informácií o spoločnosti (o jej firemnej kultúre, produktoch, službách, trendoch, projektoch a finančnej situácii). Na získanie dôležitých informácií využite sociálne siete, internetovú stránku spoločnosti alebo iné dôveryhodné médiá. Pokúste sa zistiť niečo aj o konkurencii, môžu to byť plusové body. Spýtajte sa známych a priateľov, či niekto nepracuje v danej spoločnosti.

Popis pracovnej pozície

Prejdite si popis pracovnej pozície a kritériá výberu. Prezrite si povinnosti súvisiace s danou pozíciou a spomeňte si na príklady, keď ste takéto úlohy plnili v minulosti. Mali by ste vedieť podrobne rozprávať o svojich doterajších pracovných skúsenostiach.

Skúsenosti a referencie

Na požiadanie by ste mali preukázať svoje hlavné kompetencie, dlhoročné skúseností, kľúčové osobnostné črty alebo pracovný posudok od vášho bývalého zamestnávateľa. Počas pohovoru môžete klásť otázky týkajúce sa opisu pracovného miesta či spoločnosti. Preukážete tým svoj záujem o pracovné miesto.

Pohovor v cudzom jazyku

Ak ste uviedli, že ovládate niektorý cudzí jazyk, môže sa stať, že časť pohovoru bude práve v danom jazyku, aj keď je pozícia v slovenskom jazyku. Pred pohovorom si prečítajte ešte raz váš životopis či motivačný list ak ste ho písali v cudzom jazyku, ak by od Vás požadovali predstavenie sa v cudzom jazyku.

Často kladené otázky

Na väčšine pohovorov dostanete aj rovnakú sériu otázok, na ktoré si vopred pripravte odpovede. Príklady otázok nájdete na v sekcii 7.

V deň pohovoru

Reprezentatívne oblečenie

Dbajte na vhodné oblečenie, pretože aj to ukazuje, ako je pre vás stretnutie dôležité. To čo si oblečiete na pohovor naplánujte vopred a deň pre pohovorom si ho skontrolujte a pripravte. Vaše oblečenie by malo byť čisté a vždy o jeden stupeň formálnejšie, než ako sa obliekate bežne do práce a malo by zodpovedať pozícii, o ktorú sa uchádzate. Vo svojom oblečení by ste sa mali cítiť sebaisto a pohodlne.

Presnosť

Presnosť je výsada kráľov. Na pohovor by ste mali prísť aspoň 10 minút skôr, aby ste mali dostatok času zvyknúť si na nové prostredie. Ak ste v spoločnosti ešte nikdy neboli, pozrite si na mape jej polohu (prípadne si vytlačte mapu). Ak plánujete ísť na pohovor autom, zistite si parkovacie možnosti.

Dokumenty a materiály

Nezabudnite so sebou priniesť občiansky preukaz, vytlačený životopis, motivačný list a pracovný posudok. Ak vás požiadali aby ste priniesli nejaké iné materiály alebo dokumenty, nezabudnite na ne.

Vystupovanie a reč tela

Snažte sa byť milý, usmiaty a slušný od prvého momentu, keď prídete do spoločnosti – nikdy neviete, kto vás pozoruje a či náhodou nestretnete človeka, ktorý s Vami bude robiť pohovor. Reč tela je veľmi dôležitá. Váš stisk ruky by mal byť pevný a istý, pretože nie je nič horšie ako slabý stisk. Neprekrižujte si ruky, nezívajte, nehrbte sa, ani sa neopierajte o lakte. Pred pohovorom nefajčite a ak máte žuvačku v ústach, vyhoďte ju. Vypnite si mobilný telefón.

Počas pohovoru

Osobné zoznámenie

Pohovor sa začína uvítaním. Zreteľne a zrozumiteľne sa predstavte. Pri podaní ruky sa pozerajte priamo do tváre osoby. Udržiavajte očný kontakt počas celého rozhovoru. Uvoľnite sa, snažte sa navodiť príjemnú atmosféru.

Vyjadrovanie

Nerozprávajte príliš rýchlo ani príliš pomaly. Vyjadrujte sa spisovne a nepoužívajte slangy či vulgarizmy. Hovorte stále k veci a buďte vecný a presný.  Odpovedajte na všetky otázky, aj keby ste odpovede mali napísané v životopise alebo motivačnom liste. Neklamte o svojich osobných vlastnostiach alebo pracovných skúsenostiach, pravda vždy vyjde najavo. Vaše odpovede by sa mali týkať výlučne profesionálnej sféry. Nekritizujte a neohovárajte svojich bývalých kolegov alebo zamestnávateľov.

Otázky

Nebojte sa klásť otázky, ktoré vás zaujímajú. Predsa aj vy rozhodujete, či je to pre vás vhodná pozícia. Pýtajte sa na presnú pracovnú dobu, odmeňovanie, pracovné prostredie, organizačnú štruktúru, nadriadených, firemnú kultúru,  náplň práce alebo vašu zodpovednosť vo spoločnosti.

Tu je zoznam otázok, ktoré môžu odznieť na pohovore:

 • Prečo chcete pracovať pre našu spoločnosť?
 • Čo viete o nás?
 • Prečo práve my?
 • Prečo práve táto pozícia?
 • Čo chcete dosiahnuť v rámci ponúkanej pozície?
 • Prečo odchádzate zo súčasného zamestnania?
 • Ako sa prejavili v poslednom zamestnaní?
 • Aký projekt ste naposledy vyriešili?
 • Priniesli ste niečo nové, tvorivé do spoločnosti?
 • Čo považujete za svoj najvýznamnejší úspech v poslednom zamestnaní?
 • Čo by pre vás znamenalo, keby sme vás neprijali?
 • Vymenujte vaše silné stránky.
 • Popíšte, v čom by ste sa chceli ďalej rozvíjať a prečo?
 • Čo vás motivuje v práci?
 • Čím sa líšite od ostatných?
 • Kde sa vidíte o jeden, tri, päť, desať rokov?
 • Pracujete radšej v kolektíve alebo sám? A prečo?
 • Ako riešite konflikty? Popíšte konkrétnu situáciu, ako ste zvládli konflikt.
 • Aké sú vaše záujmy a mimopracovné aktivity?

Po pohovore

Po pohovore by ste mali vedieť čo je náplňou práce na pozícii, ako firma pracuje s ľuďmi, kedy je plánovaný predbežný nástup, koľko kôl má výberový proces, kedy môžete očakávať vyrozumenie a aký je ďalší postup. Aké doplňujúce materiály je potrebné dodať a či je potrebné ísť na testy (odborné, jazykové, psychologické). Na záver sa spýtajte na spätnú väzbu na seba. Dáte tým najavo, že máte záujem počuť čo si o Vás myslia, a že dokážete byť sebakritický, prijať a spracovať spätnú väzbu, a na druhej strane, že máte záujem sa rozvíjať. Nakoniec sa nezabudnite poďakovať.


Študuj na UPJŠ