Prejsť na obsah

MINDFULNESS TRÉNING NA UPJŠ

1minút, 9sekúnd

Počuli ste už o mindfulness meditáciách alebo trénovaní všímavosti? Nie? Tak poďte to vyskúšať s nami!

UNIPOC Vám v spoluprác s Katedrou psychológie UPJŠ prináša bezplatný tréning mindfulness. Tento tréning vychádza z MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Tréning bude vedený Mgr. Emilom Liptákom, doktorandom Katedry Psychológie, ktorý sa práve vo svojej dizertačnej práci venuje všímavosti. Prihlásení študenti, budú na šiestich 90-minútových stretnutiach vykonávať rôzne cvičenia (všímavé jedenie, všímavý pohyb), meditácie a aktivity, ktoré zlepšujú všímavosť. Okrem samotných stretnutí si študenti budú trénovať kultivovanie všímavosti aj doma, prostredníctvom krátkych úloh, ktoré sú často aj súčasťou každodenného fungovania. Maximálny počet študentov v skupine je 15.

Benefitom mindfulness je zníženie stresu, zlepšenie celkovej spokojnosti vo vzťahu, zvýšenie pracovnej pamäte, lepšie zameranie pozornosti, zníženie emocionálnej reaktivity, zlepšenie vhľadu a morálky

Otvárame dve mindfulness skupiny:

Aprílová skupina Mindfulness
Nutnosť absolvovať všetkých 6 stretnutí: 9.4, 16.4, 23.4, 30.4, 7.5, 14.5 v čase od 17:10 do 18:40 v budove Sokrates na Moyzesovej 9 (AS2S2).
Májová skupina Mindfulness
Nutnosť absolvovať všetkých 6 stretnutí: 13.5, 20.5, 27.5, 3.6, 17.6, 24.6 v čase od 17:10 do 18:40 v budove Sokrates na Moyzesovej 9 (AS2S2).

Prihlasovanie: https://portal.ccvapp.upjs.sk/activity/aktivity-studenti


Študuj na UPJŠ