Prejsť na obsah

NOVÁ EPIZÓDA PODCASTU UNIPOkeC: Zapíš si predmet, ktorý vynikne v životopise!

0minút, 49sekúnd

Vedeli ste, že medzi kľúčové kompetencie 21. storočia patria napríklad digitálne zručnosti, komunikácia v materinskom jazyku, ale aj ovládanie cudzích jazykov, či podnikavosť? A vedeli ste, že Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na tento fakt zareagovala vytvorením certifikovaných interdisciplinárnych kurzov (CIK), na ktoré sa môžete prihlásiť bez ohľadu na svoje študijné zameranie? Okrem klasickej výučby teda máte možnosť inovatívnymi formami vzdelávania rozvíjať aj svoje kompetencie a zručnosti, a tak si zvýšiť šancu na uplatnenie sa na trhu práce. O tom kedy a ako CIK-y vznikli, aká je aktuálna ponuka CIK-ov, či je možnosť za ne získať certifikáty a ako sa na ne prihlásiť, sme sa rozprávali so zástupkyňou riaditeľa Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov RNDr. Slavkou Blichovou.

Celú epizódu si môžete vypočuť tu:

 


Študuj na UPJŠ