UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Úspech Univerzitného poradenského centra na Národnej cene kariérového poradenstva 2018

Univerzitné poradenské centrum UNIPOC UPJŠ v Košiciach sa s dvomi príspevkami zapojilo do tohtoročnej Národnej ceny kariérového poradenstva, ktorú organizuje centrum Euroguidance už 10 rokov.

Tréningový program Podnikni niečo!, ktorého autorkou je Zuzana Kožárová, poradkyňa Univerzitného poradenského centra a zároveň doktorandka Centra spoločenských a psychologických vied SAV získal hlavnú cenu. Odborná porota ocenila najmä jeho inovatívnosť, aplikovateľnosť na rôzne skupiny obyvateľstva a v neposlednom rade tiež systematický vedecký prístup k sledovaniu efektivity tohto tréningu.

Špeciálnu cenu od Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry získal kariérny klub Career Club UPJŠ. Porota ocenila aktivitu Univerzitného poradenského centra pri rozvoji kariérového poradenstva vo vysokoškolskom prostredí a najmä príkladnú spoluprácu so zamestnávateľmi.

Veríme, že kvalitné aktivity Univerzitného poradenského centra UNIPOC bude využívať stále viac študentov UPJŠ v Košiciach.
 

Foto: Euroguidance Slovensko


Posledná aktualizácia: 01.07.2022