Prejsť na obsah

Životopis

4minút, 27sekúnd

Životopis, známy aj ako curriculum vitae (CV), je dokument obsahujúci prehľad vzdelania a relevantných pracovných skúseností. Väčšinou ho píšeme s cieľom nájsť si zamestnanie. Práve životopis je často prvým prostriedkom komunikácie medzi uchádzačom a potencionálnym zamestnávateľom.

Informácie uvedené v životopise sú rozhodujúce pre úspešné pozvanie uchádzača na pracovný pohovor. Zamestnávatelia ho vnímajú skôr ako produkt uchádzača o prácu, ktorý bude v prípade pozvania na pracovný pohovor obhajovať. Text má byť krátky a ľahko čitateľný. Aj preto zamestnávatelia uprednostňujú prehľadný – štruktúrovaný – životopis.

Najčastejšie sa používajú tieto druhy životopisov:

 • štruktúrovaný životopis – tiež nazývaný aj profesijný či profesionálny životopis,
 • beletrizovaný životopis – neodporúčaná forma životopisu,
 • europass – životopis, ktorým sa uchádzač predstavuje v rôznych krajinách Európy. Je to štruktúrovaný životopis využívaný v iných európskych krajinách,
 • úradný životopis – zákonom predpísané formuláre rôznych štátnych inštitúcií.

Ako napísať dobrý životopis

Vypracovanie životopisu je dôležitý krok v hľadaní práce alebo vzdelávacích príležitostí. Životopis je často prvým kontaktom s budúcim zamestnávateľom. Je preto potrebné čitateľa okamžite zaujať a presvedčiť, že s vami má urobiť pohovor.

Dôležité upozornenie! Keď zamestnávatelia pretrieďujú žiadosti, ktoré dostali, vo všeobecnosti nevenujú každému zo životopisov viac než jednu minútu. Ak sa vám nepodarí urobiť ten správny dojem, premárnite svoju šancu.

Starostlivo si prečítajte nasledujúce informácie prv, než začnete vyplňovať formulár.

Všeobecné odporúčania

Skôr než začnete písať svoj životopis, pripomeňte si niektoré dôležité zásady:

 • Starostlivo dbajte na formu prezentácie svojho životopisu.
 • Uveďte jasne a logicky svoje kvalifikácie a zručnosti tak, aby bolo ľahké rozpoznať vaše charakteristické kvality.
 • Venujte potrebnú pozornosť všetkým podstatným detailom, týkajúcim sa obsahu aj formy; chyby v pravopise sú neospravedlniteľné.
 • Sústreďte sa na to, čo je najdôležitejšie:
  • Životopis má byť stručný: vo väčšine prípadov stačia dve strany na to, aby ste prezentovali, kto a čo ste. V niektorých krajinách sa trojstránkový životopis môže pokladať za príliš dlhý aj v prípade, že máte vynikajúcu prax.
  • Ak je vaša prax ešte prikrátka (pretože ste ešte len nedávno ukončili školu), opíšte najskôr svoje vzdelávanie a prípravu, zdôraznite svoje pracovné činnosti počas prípravy.
  • Sústreďte sa na základné informácie, ktoré prinesú pridanú hodnotu vašej žiadosti: pracovné skúsenosti alebo prípravu, ktoré sú zastaralé alebo nie sú relevantné, môžete vynechať.
 • Prispôsobte svoj životopis miestu, o ktoré sa uchádzate.

Systematicky kontrolujte svoj životopis zakaždým, keď ho chcete poslať zamestnávateľovi, či súhlasí s požadovaným profilom; zdôraznite svoje prednosti podľa špecifických požiadaviek možného zamestnávateľa. Dobrá znalosť firmy vám pomôže ušiť životopis na mieru požadovaného profilu.

Dávajte si pozor: Nenafukujte umelo svoj životopis, ak to urobíte, veľmi pravdepodobne vás vylúčia z pohovoru.

 • Europass – životopis vám umožňuje prezentovať kvalifikácie a zručnosti v logickom poradí:
  • osobné informácie,
  • opis vašej praxe,
  • opis vášho vzdelávania a prípravy,
  • podrobný súpis vašich zručností a kompetencií získaných počas vašej prípravy, práce a každodenného života.
 • Poznámky:
  • Životopis vytlačte na biely papier.
  • Zachovajte navrhovaný typ písma a úpravu.
  • Vyhnite sa podčiarkovaniu alebo písaniu celých viet veľkými písmenami alebo tučným písmom: ovplyvňuje to čitateľnosť dokumentu.
  • Nerozdeľujte jednu položku v jednej kolónke do dvoch strán (napr. položku za jedno ukončené vzdelávanie), aby ste sa tomu vyhli, použite pokyn „zlom strany“ v textovom editore.
  • Rámčeky jednotlivých kolónok by sa nemali objaviť na vytlačenom dokumente.
  • Vyjadrujte sa jasne a výstižne.

Potenciálny zamestnávateľ musí oceniť váš profil v priebehu niekoľkých sekúnd čítania, a preto

 • používajte krátke vety,
 • sústreďte sa na relevantné aspekty svojej praxe,
 • vysvetlite prestávky vo svojom štúdiu a kariére,
 • odstráňte akúkoľvek kolónku, ktorej vyplnenie nie je povinné, napr. ak nemáte žiadne „umelecké zručnosti a kompetencie“, alebo ak sa domnievate, že tieto zručnosti a kompetencie neprinesú pridanú hodnotu vašej žiadosti; odstráňte celú kolónku tak, že použijete pokyn „vystrihnúť’ v textovom editore,
 • Na záver dajte niekomu prečítať svoj životopis, aby ste sa ubezpečili, že obsah je jasný a zrozumiteľný.

Keď máte životopis napísaný, starostlivo ho skontrolujte, odstráňte akékoľvek pravopisné chyby a presvedčte sa, že je formulovaný jasne a logicky.

Ako vyplniť europass – životopis

Prílohy

File File size
pdf ako-vyplnit-europass 535 KB

Študuj na UPJŠ