Prejsť na obsah

Návšteva honorárneho konzula Mongolska v SR na UPJŠ

0minút, 41sekúnd

Rektor prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. prijal 20. marca 2024 na Rektoráte UPJŠ v Košiciach honorárneho konzula Mongolska v SR J. E. Petra Slávika.

Stretnutia sa zúčastnili prorektorka pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., riaditeľ Technologického a inovačného parku UPJŠ RNDr. Andrej Miroššay, PhD. a doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD. z Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ.

V priebehu stretnutia sa diskutovalo o spolupráci medzi UPJŠ a Akadémiou vied Mongolska na paleontologickom výskume doc. Kundráta v Mongolsku, o príprave memoranda o porozumení a o možnosti výmenných pobytov pre vedcov a študentov mongolských univerzít ako aj našej univerzity.


Študuj na UPJŠ