Prejsť na obsah

Aktuality

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019

Dňa 23.10.2019 sa uskutočnilo tradičné podujatie organizované CVTI konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, ktorého sa zúčastnili zamestnanci Centra transferu technológií TIP-UPJŠ. Podujatie poskytlo priestor pre odbornú diskusiu o témach vzťahujúcich sa k ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Venované bolo autorským právam, priemyselným právam a vývojovej spolupráci v oblasti softvérových riešení za účasti domácich a zahraničných odborníkov v danej oblasti. Podujatie … Čítať ďalej
4 októbra, 2022

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizovala dňa 24.10.2019 Slovenskú kooperačnú burzu Bratislava 2019. Jedná sa o najväčšie a najprestížnejšie medzinárodné podujatie SARIO patriace k strategickým aktivitám agentúry SARIO a Ministerstva Hospodárstva SR. Vďaka spolupráci CVTI a SARIO sa mohli tohto podujatia nazvaného „Veda pre prax“ zúčastniť aj zástupcovia univerzít a SAV. Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zastupovali zamestnanci CTT … Čítať ďalej

UPJŠ na konferencii UNINFOS 2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika sa zúčastnila medzinárodnej konferencie UNINFOS 2019, ktorá sa tento rok konala na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre od 6. do 8.11. 2019. Hlavnou témou konferencie bola Univerzita budúcnosti. Našu univerzitu zastupovali riaditeľ Centra informačných a komunikačných technológií Ing. Jozef Jantošovič a RNDr. Radovan Engel, PhD., Mgr. Martin Nemček, Mgr. Slavomír … Čítať ďalej

Stretnutie so zástupcami Joint Research Center (JRC) v Bruseli

Zástupcovia TIP-UPJŠ  sa v dňoch 21. – 23.10.2019 zúčastnili stretnutí so zástupcami Joint Research Center (JRC) v Bruseli.  Stretnutia súviseli s dopracovaním projektu Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach. Za TIP-UPJŠ sa stretnutí zúčastnili riaditeľ TIP-UPJŠ prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. a doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., poverená vedením Centra transferu technológií TIP-UPJŠ. JRC … Čítať ďalej

Stretnutie s expertmi z Joint Research Center a Európskej komisie na pôde UPJŠ

V rámci pokračovania prác na projekte: „Technologického a inovačného parku Košice (TIP-Košice)“ sa v dňoch 23. – 24. 01. 2020 uskutočnilo na pôde UPJŠ stretnutie predstaviteľov Divízie technologického transferu Spojeného výskumného centra, Brusel (JRC) a nominovaných expertov Európskej komisie (EK) s rektormi košických univerzít (UPJŠ, TUKE, UVLF), podpredsedom SAV, reprezentantmi Košického samosprávneho kraja a primátora … Čítať ďalej

POZVÁNKA NA WEBINÁR „SCIENCE MEETS BUSINESS“ #9: „Súčasné trendy v liečbe ochorenia COVID-19”

Webinár CNIC „COVID-19, súčasné vedecké poznatky“ organizuje združenie „Košický klaster nového priemyslu“ (CNIC) v rámci série webinárov “SCIENCE MEETS BUSINESS“. Cieľom tejto série prednášok a s nimi spojených diskusií je vecná analýza súčasných vedeckých poznatkov o probléme ochorenia COVID-19. Webinár zahŕňa prednášky popredných slovenských a českých odborníkov z celého spektra vedeckých disciplín týkajúcich sa ochorenia … Čítať ďalej

TIP – UPJŠ sa sťahuje do priestorov UVP MediPark

V  júni 2019 odštartovalo sťahovanie Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach do priestorov  UVP MediPark presťahovaním  Centra progresívnych materiálov (CPM). V priestoroch bude sídliť aj vedenie TIP – UPJŠ s prevádzkovou administratívou a Centrum transferu technológií (CTT). Cieľom vedenia TIP-UPJŠ je pripraviť čo najlepšie podmienky na prácu a realizáciu úloh a … Čítať ďalej

Otvorenie nových laboratórií CIB

Dňa 19. februára 2019 o 16:00 hod. sa konalo v priestoroch suterénu UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach otvorenie nových laboratórií, ktoré predstavujú priestorové rozšírenie zdieľaných laboratórií Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ a Katedry biofyziky UPJŠ. Konkrétne pribudlo Laboratórium rekombinantných proteínov (zodpovední pracovníci: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. a RNDr. Gabriel Žoldák, PhD.) a Laboratórium paleobiozobrazovania … Čítať ďalej

Stretnutie so študentkami FF UPJŠ k rozvoju ich podnikateľských zámerov

Dňa 14. 02. 2019 sa v priestoroch Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ na Jesennej 5 uskutočnilo  už druhé stretnutie so študentkami FF UPJŠ A. Firmentovou  a N. Bodišovou, ktoré  zaujali svojimi inšpiratívnymi podnikateľskými nápadmi. Prítomní v diskusii zdôraznili, že snahou univerzity bude podpora študentom rozmýšľať o ich vlastnom kariérnom smerovaní, aby sa naučili vnímať podnikateľské príležitosti … Čítať ďalej

Študuj na UPJŠ