Prejsť na obsah

Aktuality

Spoločná konferencia CNIC a košickej SOPK spojila vedcov a biznis sektor

Konferencia Košického klastra nového priemyslu a Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory „Konkurencieschopnosť a transfer technológií“ sa uskutočnila 12. októbra 2022. Na konferencii sa stretli poprední vedeckí odborníci na farmáciu a medicínu, materiály budúcnosti, vodíkové technológie a biomedicínske technológie so zástupcami súkromného sektora. Cieľom konferencie „Konkurencieschopnosť a transfer technológií“ bolo poukázať na efektívne … Čítať ďalej
20 októbra, 2022

POZVÁNKA NA WEBINÁR „SCIENCE MEETS BUSINESS“ #9: „Súčasné trendy v liečbe ochorenia COVID-19”

Webinár CNIC „COVID-19, súčasné vedecké poznatky“ organizuje združenie „Košický klaster nového priemyslu“ (CNIC) v rámci série webinárov “SCIENCE MEETS BUSINESS“. Cieľom tejto série prednášok a s nimi spojených diskusií je vecná analýza súčasných vedeckých poznatkov o probléme ochorenia COVID-19. Webinár zahŕňa prednášky popredných slovenských a českých odborníkov z celého spektra vedeckých disciplín týkajúcich sa ochorenia … Čítať ďalej

UPJŠ na konferencii UNINFOS 2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika sa zúčastnila medzinárodnej konferencie UNINFOS 2019, ktorá sa tento rok konala na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre od 6. do 8.11. 2019. Hlavnou témou konferencie bola Univerzita budúcnosti. Našu univerzitu zastupovali riaditeľ Centra informačných a komunikačných technológií Ing. Jozef Jantošovič a RNDr. Radovan Engel, PhD., Mgr. Martin Nemček, Mgr. Slavomír … Čítať ďalej

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizovala dňa 24.10.2019 Slovenskú kooperačnú burzu Bratislava 2019. Jedná sa o najväčšie a najprestížnejšie medzinárodné podujatie SARIO patriace k strategickým aktivitám agentúry SARIO a Ministerstva Hospodárstva SR. Vďaka spolupráci CVTI a SARIO sa mohli tohto podujatia nazvaného „Veda pre prax“ zúčastniť aj zástupcovia univerzít a SAV. Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zastupovali zamestnanci CTT … Čítať ďalej

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019

Dňa 23.10.2019 sa uskutočnilo tradičné podujatie organizované CVTI konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, ktorého sa zúčastnili zamestnanci Centra transferu technológií TIP-UPJŠ. Podujatie poskytlo priestor pre odbornú diskusiu o témach vzťahujúcich sa k ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Venované bolo autorským právam, priemyselným právam a vývojovej spolupráci v oblasti softvérových riešení za účasti domácich a zahraničných odborníkov v danej oblasti. Podujatie … Čítať ďalej

Expedícia v Číne priniesla nové zaujímavé poznatky

V septembri 2019 zaznamenalo Centrum interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ďalší mimoriadny záznam v histórii slovenskej vedy. Doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D. viedol PRVÚ výskumnú paleontologickú výpravu do Centrálnej Ázie. Išlo o prvú z troch plánovaných slovensko-čínskych dinosaurologických expedícií. Tohoročná expedícia operovala na území čínskej autonómnej oblasti Vnútorné … Čítať ďalej

TIP – UPJŠ sa sťahuje do priestorov UVP MediPark

V  júni 2019 odštartovalo sťahovanie Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach do priestorov  UVP MediPark presťahovaním  Centra progresívnych materiálov (CPM). V priestoroch bude sídliť aj vedenie TIP – UPJŠ s prevádzkovou administratívou a Centrum transferu technológií (CTT). Cieľom vedenia TIP-UPJŠ je pripraviť čo najlepšie podmienky na prácu a realizáciu úloh a … Čítať ďalej

Otvorenie nových laboratórií CIB

Dňa 19. februára 2019 o 16:00 hod. sa konalo v priestoroch suterénu UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach otvorenie nových laboratórií, ktoré predstavujú priestorové rozšírenie zdieľaných laboratórií Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ a Katedry biofyziky UPJŠ. Konkrétne pribudlo Laboratórium rekombinantných proteínov (zodpovední pracovníci: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. a RNDr. Gabriel Žoldák, PhD.) a Laboratórium paleobiozobrazovania … Čítať ďalej

Študuj na UPJŠ