Prejsť na obsah

Aktuality

Pracovné jednanie spoločností v portfóliu TIP-UPJŠ

V utorok 22. 01. 2019 sa v priestoroch Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ na Jesennej 5 uskutočnilo pracovné jednanie spoločností v portfóliu TIP-UPJŠ. Stretnutia sa zúčastnili spoločnosti: SAFTRA 3D maping, R.V. Magnetics, DEG Bioresearch a SAFTRA Photonics. Okrem už zavedených spoločností, ktoré sú v štádiu plného rozvoja, predstavili na stretnutí  svoje podnikateľské zámery i študentky Filozofickej … Čítať ďalej
4 októbra, 2022

Memorandum o porozumení

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko TIP – UPJŠ podpísala Memorandum o porozumení so spoločnosťami SAFTRA photonics, s.r.o., SAFTRA 3D mapping, s.r.o. , RV magnetics, a.s. a DEG Bioresearch, s.r.o. Zmluvné strany memoranda týmto deklarujú záujem o spoluprácu a napĺňanie spoločných cieľov vo vzdelávaní, vede, výskume a pri transfere technológií.  

Návrat Fantóma: objav nového druhu Archaeopteryxa – ikonického pravtáka

Viac ako 120 rokov bol Archaeopteryx považovaný za ikonickú skamenelinu dokazujúcu pôvod vtákov z dinosaurov. Existenciu tohto tvora dokazuje dvanásť nekompletných kostier objavených v južnom Nemecku. Medzi ne patrí aj kostra ôsmeho exempláru. Ten zmizol krátko po svojom objave a dostal prezývku – Fantóm. Doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D. z Centra pre interdisciplinárne biovedy Technologického a inovačného … Čítať ďalej

SAFTRA photonics predstavila kompletný detekčný system pre organické znečistenie vody

High-tech spoločnosť SAFTRA photonics, pracuje od svojho vzniku na riešeniach pre detekciu organických polutantov vo vode. Začiatkom septembra dosiahla ďalší míľnik, keď predstavila kompletný detekčný systém. Pozostáva z čipov, ramanovho spektrometra a analytického softvéru. Celý systém sa zmestí do veľkosti kufríka a predstavuje mobilné riešenie vhodné pre širokú škálu aplikácií súvisiacich s kontrolou kvality vody. Prvými aplikáciami bude kontrola … Čítať ďalej

ONLINE WORKSHOP: Odměňování podnikových vynálezů

Fakulta financí a účetníctví VŠE v Prahe organizuje Workshop na tému Odměňování podnikových vynálezů. Doc. JUDr. Renáta Bačárová PhD., LL.M. z Katedry občianskeho práva UPJŠ v Košiciach a vedúca Centra transferu technológií TIP-UPJŠ bude prednášať na tému Komparace České, Slovenské a Německé právní úpravy zaměstnaneckých vynálezů. Prihlásiť sa môžete do 4.6.2021 Cena: 3 200 Kč  … Čítať ďalej

Voľné pracovné miesto

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovné miesto Odborný pracovník  pre obchodné činnosti TIP-UPJŠ Informácie o pracovnom mieste: Miesto výkonu práce: Technologický a inovačný park  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (TIP- UPJŠ), Centrum transferu technológií (CTT),  Tr. SNP 1, 040 11 Košice  Termín nástupu: marec 2020 Druh pracovného … Čítať ďalej

Ustanovujúce valné zhromaždenie združenia CNIC

Dňa 23.09.2021 sa v historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach konala ustanovujúca schôdza valného zhromaždenia združenia Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Schôdze sa zúčastnili zakladajúci členovia CNIC z verejného sektora, ktorými sú tri košické univerzity – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva … Čítať ďalej

Košický klaster nového priemyslu získal Cenu za transfer technológií na Slovensku 2021

V rámci konferencie COINTT 2021 – Cooperation Innovation Technology Transfer, ktorá sa konala 19.-21.10.2021 v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave boli odovzdané ocenenia – Cena za transfer technológií na Slovensku 2021. Podujatie bolo realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT … Čítať ďalej

Stretnutie zástupcov CNIC a Tachyum

Dňa 11.10.2021 sa na pôde TIP-UPJŠ stretli zástupcovia firmy Tachyum, združenia Košický klaster nového priemyslu (CNIC) a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Stretnutia sa zúčastnili Dr. Radoslav Danilák, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Tachyum, Robert Cisár, Business Development manager Tachyum, Ing. Slavomír Maťašovský , AI architekt Tachyum, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva … Čítať ďalej

Stretnutie predstavenstva CNIC s podpredsedníčkou vlády SR, Veronikou Remišovou

Začiatkom októbra privítal rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. na pôde rektorátu členov predstavenstva Košického klastra nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC) a delegácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Stretnutia sa zúčastnili podpredsedníčka vlády SR a ministerka MIRRI SR, Mgr. art. Veronika Remišová, ArtD., M.A., Ing. … Čítať ďalej

Študuj na UPJŠ