UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Športové aktivity pre zamestnancov UPJŠ v Košiciach

 

Športové aktivity pre zamestnancov univerzity počas letného semestra 2016-17

Platí od 22.5. do 22.6. 2017! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 24.01.2018