UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Študijný poradca


Študijný poradca: Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.
Adresa: ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach, Ondavská 21, 040 11 Košice, Kancelária č. 3
Tel. č.: +421 (0)55 234 1623
e-mail: zuzana.kuchelova@upjs.sk

Konzultačné hodiny:

 Streda:  9.30 – 11.00 hod.
 Štvrtok:  12.30 – 14.00 hod.
v inom čase – podľa dohody


Forma poradenstva:

 • osobne
 • dištančne (napr. telefonické poradenstvo)
 • individuálne alebo skupinovo. 

Náplň:

 • poskytuje uchádzačom o štúdium, študentom informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov študijných programov v praxi
 • pomáha študentom s výberom, alebo zmenou v štúdiu na základe ich osobných záujmov, zručností
 • pomáha naplniť študijný plán a rozvíjať študijné schopnosti
 • poskytuje poradenskú službu študentom pri zostavovaní študijných plánov
 • podporuje študentov a absolventov v orientácií na trhu práce
 • podporuje študentov v získaní praxe v odbore počas štúdia
 • podporuje mobilitu študentov, informuje o možnosti štúdia v zahraničí
 • vždy postupuje v rámci akademickej etiky. 

Riešite nejaký študijný problém, či prekážku počas vášho štúdia? Niečo špecifické s čím si neviete rady, alebo neviete ako to zvládnuť? Potrebujete poradiť, pomôcť?

Ozvite sa mi telefonicky, či na email.

Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.

Posledná aktualizácia: 02.02.2022