Prejsť na obsah

Študijný poradca

1minút, 2sekúnd

Študijný poradca: Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.
Adresa: ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach, Ondavská 21, 040 11 Košice, Kancelária č. 3
Tel. č.: +421 (0)55 234 1623
e-mail: zuzana.kuchelova@upjs.sk

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 9:00 – 10:30
Streda: 12:30 – 13:30

Forma poradenstva:
– osobne
– dištančne (napr. telefonické poradenstvo)
– individuálne alebo skupinovo.

Náplň:

  • poskytuje uchádzačom o štúdium, študentom informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov študijných programov v praxi
  • pomáha študentom s výberom, alebo zmenou v štúdiu na základe ich osobných záujmov, zručností
  • pomáha naplniť študijný plán a rozvíjať študijné schopnosti
  • poskytuje poradenskú službu študentom pri zostavovaní študijných plánov
  • podporuje študentov a absolventov v orientácií na trhu práce
  • podporuje študentov v získaní praxe v odbore počas štúdia
  • podporuje mobilitu študentov, informuje o možnosti štúdia v zahraničí
  • vždy postupuje v rámci akademickej etiky.

Riešite nejaký študijný problém, či prekážku počas vášho štúdia?  Niečo špecifické s čím si neviete rady, alebo neviete ako to zvládnuť?
Potrebujete poradiť, pomôcť?

Ozvite sa mi telefonicky, či na email.
Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.


Študuj na UPJŠ