UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Zamestnanci ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach

 

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach
Riaditeľka ústavu:  Mgr. Alena Buková, PhD.
e-mail: alena.bukova@upjs.sk
tel.: 055 234 1624
Sekretárka: Ľudmila Tkáčiková
e-mail: ludmila.tkacikova@upjs.sk
tel.: 055 234 1604
Študijná referentka: Mgr. Romana Marčišinová
e-mail: romana.marcisinova@upjs.sk
tel.: 055 234 1631

 

Zástupcovia
Zástupca pre pedagogickú činnosť  
Zástupca pre vedecko výskumnú činnosť Ing. Iveta Cimboláková, PhD.
Zástupca programu Erasmus Mgr. Patrik Berta

 

Referenti pre príslušnú fakultu
Lekárska fakulta: Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.
e-mail: ladislav.krucanica@upjs.sk
tel.: 055 234 1629

Prírodovedecká fakulta:

Mgr. Marcel Čurgali
e-mail: marcel.curgali@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Právnická fakulta: Mgr. Dávid Kaško, PhD.
e-mail: david.kasko@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Fakulta verejnej správy: Mgr. Patrik Berta
e-mail: patrik.berta@upjs.sk
tel.: 055 234 1629
Filozofická fakulta: Mgr. Agata Horbacz, PhD.
e-mail: agata.horbacz@upjs.sk
tel.: 055 234 1558


Konzultačné hodiny na LS 2019/2020

  Profesori Konzultačné hodiny
prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.
jan.junger@upjs.sk
tel.: 055 234 1628
Pondelok: 08:30 – 11:00 hod.
Utorok: 8:00 – 9:30 hod.
  Docenti  
doc. MUDr. Mirianna Brtková, PhD.
mirianna.brtkova@upjs.sk
tel.: 055 234 1623
Po konzultácií emailom
doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.
klaudia.zuskova@upjs.sk
tel.: 055 234 1623
Po konzultácií emailom
doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD.
ivan.uher@upjs.sk
tel.: 055 234 1628
Utorok: 08:30 – 09:30 hod.
Streda: 10:00 – 11:00 hod.
  Odborní asistenti  
Mgr. Alena Buková, PhD.
alena.bukova@upjs.sk
tel.: 055 234 1624
Pondelok: 10:00 – 12:00 hod.
Streda: 9:30 – 11:30 hod..

Ing. Iveta Cimboláková, PhD.
iveta.cimbolakova@upjs.sk
tel.: 055 234 1559

Utorok: 10:00 – 11:00 hod.
Streda: 9:45 – 10:45 hod.
Po konzultácii emailom počas dištančnej výučby.
  Mgr. Petra Tomková, PhD.
petra.tomkova@upjs.sk
tel.: 055 234 1558
Pondelok: 9:30 – 10:30 hod.
Streda: 9:30 – 10:30 hod.
Mgr. Agata Horbacz, PhD.
agata.horbacz@upjs.sk
tel.: 055 234 1558
Utorok: 10:00 - 11:00 hod.
Streda: 12:00 - 13:00 hod.
Mgr. Dávid Kaško, PhD
david.kasko@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Pondelok: 10:00 – 11:00 hod.
Utorok: 10:00 – 11:00 hod..
  Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.
ladislav.krucanica@upjs.sk
tel.: 055 234 1629
Pondelok: 11:00 - 12:00 hod.
Utorok: 12:00 - 13:00 hod.
Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.
zuzana.kuchelova@upjs.sk
tel.: 055 234 1623
Pondelok: 09:00 – 10:30 hod.
Streda: 10:30 – 12:00 hod.
  Asistenti  
Mgr. Marcel Čurgali
marcel.curgali@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Štvrtok 13:00 - 14:00 hod.
Piatok 12:30 – 13:30 hod.
  Lektori  
  Mgr. Patrik Berta
patrik.berta@upjs.sk
tel.: 055 234 1629
Utorok: 10:00 - 11:00 hod.
Streda: 10:00 - 11:00 hod.
  Bc. Richard Melichar
richard.melichar@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Pondelok: 13:45 – 14:45 hod.
Streda: 12:00 – 13:00 hod.

 

Posledná aktualizácia: 14.10.2020