Prejsť na obsah

Zamestnanci ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach

0minút, 35sekúnd
Riaditeľka ústavu:Mgr. Alena Buková, PhD., univerzitná docentka
e-mail: alena.bukova@upjs.sk
tel.: 055 234 1624
Sekretárka:Lenka Sopková
e-mail: lenka.sopkova@upjs.sk
tel.: 055 234 1604
Študijná referentka:Mgr. Romana Marčišinová
e-mail: romana.marcisinova@upjs.sk
tel.: 055 234 1631
Zástupcovia
Zástupca pre pedagogickú činnosťMgr. Zuzana Küchelová, PhD.
e-mail: zuzana.kuchelova@upjs.sk
Zástupca pre vedecko výskumnú činnosťMgr. Zuzana Kováčiková, PhD.
e-mail: zuzana.kovacikova@upjs.sk
Zástupca programu ErasmusMgr. Patrik Berta
e-mail: patrik.berta@upjs.sk
Študijný poradca študijného programuMgr. Zuzana Küchelová, PhD.
e-mail: zuzana.kuchelova@upjs.sk

Študuj na UPJŠ