UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Zamestnanci ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach

 

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach
Riaditeľka ústavu:  Mgr. Alena Buková, PhD.
e-mail: alena.bukova@upjs.sk
tel.: 055 234 1624
Sekretárka: Ľudmila Tkáčiková
e-mail: ludmila.tkacikova@upjs.sk
tel.: 055 234 1604
Študijná referentka: Mgr. Romana Marčišinová
e-mail: romana.marcisinova@upjs.sk
tel.: 055 234 1631

 

Zástupcovia
Zástupca pre pedagogickú činnosť Mgr. Dana Dračková, PhD.
Zástupca pre vedecko výskumnú činnosť Ing. Iveta Cimboláková, PhD.
Zástupca programu Erasmus Doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD.

 

Referenti pre príslušnú fakultu
Lekárska fakulta: Mgr. Marek Valanský
e-mail: marek.valansky@upjs.sk
tel.: 055 234 1559

Prírodovedecká fakulta:

Mgr. Marcel Čurgali
e-mail: marcel.curgali@upjs.sk
tel.: 055 234 1559
Právnická fakulta: Mgr. Dávid Kaško, PhD.
e-mail: david.kasko@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Fakulta verejnej správy: Bc. Patrik Berta
e-mail: patrik.berta@upjs.sk
tel.: 055 234 1629
Filozofická fakulta: Mgr. Agata Horbacz, PhD.
e-mail: agata.horbacz@upjs.sk
tel.: 055 234 1558


Konzultačné hodiny na LS 2018/2019

  Profesori Konzultačné hodiny
prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.
jan.junger@upjs.sk
tel.: 055 234 1628
Pondelok: 08:30 – 10:00 hod.
Utorok: 10:00 – 11:30 hod.
  Docenti  
doc. MUDr. Mirianna Brtková, PhD.
mirianna.brtkova@upjs.sk
tel.: 055 234 1623
Po konzultácií emailom
doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.
klaudia.zuskova@upjs.sk
tel.: 055 234 1623
Po konzultácií emailom
doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD.
ivan.uher@upjs.sk
tel.: 055 234 1628
Utorok: 10:00 - 11:00 hod.
              12:00 - 13:00 hod.
Streda: 08:00 - 09:15 hod.
  Odborní asistenti  
Mgr. Alena Buková, PhD.
alena.bukova@upjs.sk
tel.: 055 234 1624
Utorok: 09:30 – 11:30 hod.
Štvrtok: 09:30 – 11:30 hod.

Ing. Iveta Cimboláková, PhD.
iveta.cimbolakova@upjs.sk
tel.: 055 234 1559

Streda: 10:00 – 11:00 hod.
Štvrtok: 08:45 – 09:45 hod.
Mgr. Dana Dračková, PhD.
dana.drackova@upjs.sk
tel.: 055 234 1558
Utorok: 12:00 – 13:00 hod.
Streda: 12:00 – 13:00 hod.
Štvrtok: 12:00 – 13:00 hod.
Mgr. Agata Horbacz, PhD.
agata.horbacz@upjs.sk
tel.: 055 234 1558
Streda: 11:00 – 12:30 hod.
Štvrtok: 09:45 – 11:15 hod.
Mgr. Dávid Kaško
david.kasko@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Streda: 09:30 – 11:00 hod.
Štvrtok: 08:30 – 10:00 hod.
  Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.
ladislav.krucanica@upjs.sk
tel.: 055 234 1629
 
Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.
zuzana.kuchelova@upjs.sk
tel.: 055 234 1623
Po konzultácií emailom
  Asistenti  
Mgr. Marcel Čurgali
marcel.curgali@upjs.sk
tel.: 055 234 1559
Po konzultácií emailom
  Lektori  
  Bc. Patrik Berta
patrik.berta@upjs.sk
tel.: 055 234 1629
 
Mgr. Marek Valanský
marek.valansky@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Pondelok: 14:00 – 15:00 hod.
Štvrtok: 12:00 – 13:00 hod.

 

Posledná aktualizácia: 16.09.2019