UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Študenti fakúlt UPJŠ

 

 

Posledná aktualizácia: 07.09.2022