UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

TV objekty, nájmy, služby

TELOVÝCHOVNÉ OBJEKTY

NÁJMY

Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ponúka možnosť prenajať si:

• priestory telocvične T2  (Šrobárova č. 2)
• priestory telocviční T3, T4 a T5  (Medická ul. č. 4 a 6)

za účelom realizácie športových činností:

⇒ sálový futbal  (s výnimkou T5)
⇒ basketbal
⇒ volejbal
⇒ florbal 
(iba v T5)

Bližšie informácie o službách a nájmoch:
Mgr. Romana Marčišinová, romana.marcisinova@upjs.sk, tel. 055/234 1631
počas pracovných dní Pondelok - Štvrtok: 9,00h - 15,00h; Piatok: 9,00h - 14,00h.

• Ceny nájmov  (od 1.9.2017)
Prevádzkový poriadok telovýchovných zariadení UPJŠ v KošiciachSLUŽBY

• Cenník za služby

Ponuka pre študentky UPJŠ a verejnosť

• BODY FORM
  Čo je to BODY FORM

Ponuka pre verejnosť - TJ Slávia UPJŠ

Ponuka cvičení pre študentov a verejnosť

 

Posledná aktualizácia: 15.10.2019