UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Správa systému Automatickej identifikácie osôb UPJŠ (AIO)

Informácie o systéme AIO a Personálnych identifikačných kartách UPJŠ (PIK)
na POVINNÉ vydanie preukazu študenta a zamestnanca podľa Zákona o vysokých školách 131/2002 Z.z.
a nadväzných a súvisiacich právnych predpisov:

Novinky Informácie o poplatkoch
Organizačný poriadok AIO Úradné hodiny
Povinnosť vlastniť PIK Tlačivá používané v styku s AIO
Výhody PIK, zľavy Riešenie reklamácií
Návody, Postupy AIO Vydávanie certifikátov
Ukončenie platnosti PIK Archív informácií

 

Adresa:
Správa AIO, CIaKT UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: aio@upjs.sk

Žiadame Vás o kontaktovanie emailom.
Ďakujeme za pochopenie.

Zamestnanci:
Ing. Erika Ondrejová
e-mail: erika.ondrejova@upjs.sk
(pri komunikácii uveďte fakultu a číslo čipu Vášho preukazu)
Tel.: 055 234 1512

Helena Sedláková
e-mail: helena.sedlakova@upjs.sk
Tel.: 055 234 1514

 

Posledná aktualizácia: 12.01.2022