UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

AIO

Správa systému Automatickej identifikácie osôb UPJŠ (AIO)

Informácie o systéme AIO a Personálnych identifikačných kartách UPJŠ (PIK)
na POVINNÉ vydanie preukazu študenta a zamestnanca podľa Zákona o vysokých školách 131/2002 Z.z.
a nadväzných a súvisiacich právnych predpisov.

Novinky Informácie o poplatkoch
Organizačný poriadok AIO Úradné hodiny
Povinnosť vlastniť PIK Tlačivá používané v styku s AIO
Výhody PIK, zľavy Riešenie reklamácií
Návody, Postupy AIO Vydávanie certifikátov
Ukončenie platnosti PIK Archív informácií

 

Adresa:
Správa AIO, CIaKT UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: aio@upjs.sk

Zamestnanci:
Ing. Erika Ondrejová
e-mail: erika.ondrejova@upjs.sk
(pri komunikácii uveďte fakultu a číslo čipu Vášho preukazu)
Tel.: 055 234 1512

Helena Sedláková
e-mail: helena.sedlakova@upjs.sk
Tel.: 055 234 1514

 

 

Posledná aktualizácia: 23.01.2020