Prejsť na obsah

Správa systému Automatickej identifikácie osôb UPJŠ (AIO)

0minút, 42sekúnd

Informácie o systéme AIO a Personálnych identifikačných kartách UPJŠ (PIK) na POVINNÉ vydanie preukazu študenta a zamestnanca podľa Zákona o vysokých školách 131/2002 Z.z. a nadväzných a súvisiacich právnych predpisov:


Adresa:
Správa AIO, CIaKT UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: aio@upjs.sk

Zamestnanci:
Ing. Mária Velšmídová
e-mail: maria.velsmidova@upjs.sk
Tel.: 055 234 1512

Helena Sedláková
e-mail: helena.sedlakova@upjs.sk
Tel.: 055 234 1514

Žiadame Vás o kontaktovanie emailom.
Pri komunikácii uveďte fakultu a číslo čipu Vášho preukazu.
Ďakujeme za pochopenie.


Študuj na UPJŠ