UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencia "Fyzická aktivita a kvalita ľudského života"

 

Pozvánka na konferenciu

"Fyzická aktivita a kvalita ľudského života"  "Фізична активність і якість життя людини"

Posledná aktualizácia: 23.08.2019