UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Športové aktivity - rozvrh hodín

 

 ROZVRH HODÍN 

Posledná aktualizácia: 24.01.2018