UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Oznam

 

  • VÝUČBA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE FAKULTY UPJŠ V LETNOM SEMESTRI AK. ROKA 2018/2019 SA ZAČÍNA DŇA 18. FEBRUÁRA 2019.

 

Posledná aktualizácia: 13.09.2019