UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov na UTVŠ UPJŠ

Informácia podľa Čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Zverejnenie na účely overenia výsledku výberového konania, konaného dňa 21.6.2022:
- odborný asistent
- asistent
- lektor

 

 

Posledná aktualizácia: 07.09.2022