UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov na UTVŠ UPJŠ

  • Momentálne neprebieha výberové konanie.
Posledná aktualizácia: 31.07.2019