UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Správa z 2. ročníka Netradičnej plaveckej štafety

    Dňa 19. novembra 2018 sa uskutočnil 2. ročník Netradičnej plaveckej štafety na Mestskej plavárni v Košiciach. Podujatie bolo zorganizované pre študentov všetkých fakúlt a študijných programov na UPJŠ v Košiciach. Zúčastnení študenti ktorí mali toto športové dopoludnie od 8:00 hod. do 12:00 hod. na Mestskú plaváreň vstup voľný, si mali možnosť rozhýbať svoje telo zaplávaním 100m alebo 50m voľným plaveckým štýlom v 25m bazéne. Zvláštnosťou bolo aj plávanie s použitím netradičných plaveckých pomôcok – bazénové plutvy, plavecká doska, plavecké labky. Účastníci mali možnosť po celý čas trvania štafety kvalifikovanými zamestnancami ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach, získať odborné informácie z plávania a techniky jednotlivých plaveckých disciplín.

    Tohto podujatia sa zúčastnili všetkých fakúlt UPJŠ (96) a študenti ÚTVŠ (31). Vynikajúca účasť 127 plavcov svedčí o obľúbenosti a atraktivite netradičnej vysokoškolskej súťaže v plávaní.          

    Akciu organizačne pripravila a riadil Mgr. Dávid Kaško, PhD asistent ÚTVŠ UPJŠ Košice v spolupráci s Mgr. Danou Dračkovou, PhD.


V Košiciach 22.11.2018

Posledná aktualizácia: 29.01.2020