UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Športové aktivity v rámci 70. výročia LF UPJŠ

Ústav telesnej výchovy a športu sa podieľal na 70. výročí Lekárskej fakulty UPJŠ zabezpečením a realizáciou zábavno-športových aktivít. Tie boli organizované v piatok 28. septembra od 13.00 - 15:30 hod. v Botanickej záhrade UPJŠ. Zúčastnilo sa jej pod vedením hlavného organizátora Mgr. Mareka Valanského a spoluorganizátorky Mgr. Dany Dračkovej, 7 študentov. ÚTVŠ zabezpečilo pre všetkých zamestnancov a študentov Lekárskej fakulty UPJŠ (počet účastníkov cca 70) atraktívne nesúťažné disciplíny  ako - Útek z väzenia, Šípkový čaj, Discgolf frisbee, Voľný volej, Cestou z baru od buka do buka a Kondička amerického vojaka.
 

V Košiciach 3.10.2018 Mgr. Dana Dračková, PhD.
Mgr. Marek Valanský

 


Posledná aktualizácia: 29.01.2020