UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Správa - Chopok 2019

     V dňoch 6.1. – 11.1. 2019 sa uskutočnil na Chopku lyžiarsky kurz pre študentov odboru ŠaR a poslucháčov UPJŠ. Študenti Športu a rekreácie mali povinný kurz, na ktorom zvládli teoreticky aj prakticky metodiku výučby lyžovania. Kurz bol  ukončený pretekmi v slalome a písomnou skúškou. Celkovo sa kurzu zúčastnilo 37 študentov z toho  24 študentov ŠaR. Ostatní študenti, aj zahraniční, boli z LF, PrF a FF. Z radov pedagógov sa kurzu zúčastnili ako vedúci a organizátor kurzu Mgr. Marek Valanský a Mgr. Alena Buková, PhD., Mgr. Danka Dračková, PhD. Doprava bola z časti zabezpečená univerzitným midibusom, ktorý má kapacitu 29 miest. Bolo to po prvýkrát, čo sa použil midibus na lyžiarsky kurz, a obstál výborne. Podmienky na lyžovanie boli výborné a aj počasie - dva dni bolo slnečno a ostatné dni snežilo. Počas kurzu sa nevyskytol žiadny problém a nikto sa nezranil. Celkovo hodnotím lyžiarsky kurz ako vydarený.

V Košiciach dňa  16.1.2019  Mgr. Marek Valanský
vedúci kurzu

    


Posledná aktualizácia: 29.01.2020