UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

„CVIČME V RYTME“ FESTIVAL POHYBU A TANCA

Súčasťou a zároveň vyvrcholením Európskeho týždňa športu  #BEACTIVE – EUROPEAN WEEK OF SPORT v období 23.-30. september 2018 bolo podujatie „Cvičme v rytme“ Festival pohybu a tanca, na ktorom sa podieľal aj Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.

     Realizácia podujatia bola plánovaná na ploche pred Magistrátom mesta Košice, no pre zlé počasie organizátori presunuli túto výnimočnú akciu do priestorov OC Optima. Akcia prebiehala cez víkend v sobotu 29.9.2018 v čase medzi 10:00 – 20:00 hod. a v nedeľu 30.9.2018 pokračovala v čase od 9:00 – 15:00 hod. čiže spolu 16 hodín.

Akcie sa zúčastnilo v celkovom počte 300 účastníkov, z toho 17 študentov ÚTVŠ UPJŠ a 5 vyučujúcich.

    Primárnou úlohou nášho ústavu na tejto akcii bola diagnostika zloženia tela bioimpedančným prístrojom InBody 230 a na jej základe bolo poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti výživy a športu.  V stánku sme zároveň prezentovatovali študijný odbor Šport a rekreácia spolu so študentmi, ktorí dotvárali festivalovú atmosféru animačnými aktivitami ako je maľovanie na tvár. Naši pedagógovia okrem odborného poradenstva pre záujemcov prezentovali študijný program Šport a rekreácia.

    Na záver by som chcela poďakovať všetkým zúčastneným – vyučujúcim a taktiež študentom za nasadenie a pozitívnu reprezentáciu Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.
 

V Košiciach 3.10.2018 Mgr. Dana Dračková, PhD.
a kolektív ÚTVŠ UPJŠ

 


Posledná aktualizácia: 29.01.2020