UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Deň otvorených dverí

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika dňa 4. októbra 2019 o 9.00 hodine zorganizovala v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja celouniverzitný deň otvorených dverí. Program tohto prospešného dňa začal slávnostným príhovorom rektora UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc.

Ústav telesnej výchovy a športu sa tohto podujatia zúčastnil svojim stánkom v zastúpení študijnej referentky Mgr. Romany Marčišinovej a študenta Eduarda Daňa. V univerzitnej budove Platón prezentovala vizuálne študijný program „Šport a rekreácia“ odborná asistentka Mgr. Dana Dračková, PhD.

Záujemcovia o štúdium získali odpovede na rozličné otázky týkajúce sa samotného študijného programu, o rôznych športových aktivitách a podujatiach, ako aj o možnostiach získania certifikátov v rámci štúdia na Ústave telesnej výchovy a športu. V neposlednom rade získali cenné informácie o využití získaného vzdelania v praxi.

Študentom, ktorí sa zaujímali o študijný odbor Šport a rekreácia bola ponúknutá možnosť navštíviť priamo Ústav telesnej výchovy na  DOD 7. 2. 2020. Zároveň sme im poskytli informácie o termíne prijímacieho konania a podávania prihlášok na akademický rok 2020/2021. Záujem o študijný program nás milo prekvapil, čo nás veľmi teší.

Spracovala:  Mgr. Dana Dračková, PhD.
 

Posledná aktualizácia: 29.01.2020