UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

MMM 2018 - ÚTVŠ spoluorganizátor

Podujatia, kde ÚTVŠ, resp. zamestnanec ÚTVŠ bol spoluorganizátor

Priezvisko: Bakalár

Podujatie: Medzinárodný Maratón Mieru 2018 (95. ročník)

Dátum: 7.10.2018

Počet študentov ŠaR: 49

Počet ost. účastník.: 13 848

Hlavný organizátor: Maratónsky klub Košice a Progress Promotion

Charakteristika činnosti:

Študenti študijného programu Šport a rekreácia zabezpečovali na trati 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach jeho plynulý priebeh v pozícii usporiadateľ/ka. Účasť študentov na organizácii najstaršieho európskeho maratónu je už dlhodobo súčasťou ich odbornej prípravy.


Posledná aktualizácia: 29.01.2020