UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

VI. Ročník Školského maratónu SŠ v Košiciach

Správa z akcie

Názov: VI. Ročník Školského maratónu SŠ v Košiciach

Dátum: 05.10.2018

Zodpovední: Mgr. Zuzana Küchelová, PhD., Mgr. Peter Bakalár, PhD.

Zúčastnení:
1.roč.: Samuel Hromádko, Matúš Petráško, Daniel Leško, Jakub Rugolsky
2.roč.: Dávid Pícha
3.roč.: Molnár František, Kromka Patrik, Pach Michal


Študenti ŠaR ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach pomáhajú.

Už niekoľko rokov študenti študijného odboru Šport a rekreácia Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach v zastúpení Mgr. Zuzanou Küchelovou spolupracujú pri organizovaní rôznych športových a kultúrnych podujatí so Spojenou školou  a občianskym združením Usmej sa na mňa v Košiciach.

Nechýbali sme ani 05.10.2018 pri organizovaní VI. ročníka Školského maratónu v areáli Spojenej školy na Vojenskej ulici. Akcia bola určená pre všetky „výnimočné“ deti. Maratónu sa zúčastnilo 100 žiakov, celkovovo 32 tried (z MŠ pre žiakov s autizmom, ZŠ pre žiakov s autizmom, ŠZŠ, Praktická škola). Podporiť a zasúťažiť prišlo aj 25 rodičov, žiaci z OU Alejova Košice, OZ Usmej sa na mňa, DOMKO- DSS a žiaci z Gymnázia na Poštovej ulici.     

Naši študenti ŠaR ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach po slávnostnom otvorení spravili spoločnú rozcvičku pre všetkých účastníkov a odbehli 2 kolá veľkého okruhu na otvorenie maratónu. Trať sa skladala z dvoch samostatných okruhov. Náročnejšieho a dlhšieho a jednoduchšieho a kratšieho, aby sa naozaj všetci podľa svojich schopností mohli zúčastniť. Následne sa rozdelili  na stanovištiach kde boli nápomocní a pomáhali podľa potreby a požiadaviek pedagógov tohto športového dňa (stolnotenisový maratón, tanečný maratón, skákací maratón - trampolína, švihadlový maratón a samozrejme bežecký maratón), kde sa družstvá striedali v 20 minútových intervaloch.

Tento rok sa nepodarilo prekonať rekord z minulého ročníka, ktorý bol 199 km. VI. ročník maratónu bol výkonnostne a počtom bežcov slabší, tak sme spoločne nabehali „len“ 178 km.

Táto aktivita sa zasadzuje o integráciu sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti. Učí ich využívať a rozvíjať tie schopnosti, ktoré majú. Organizovaním rôznych športových a kultúrnych podujatí sa vytvárajú príležitosti, cez ktoré spoznávajú aj tieto deti „bežné“ radosti. Hlavným cieľom študijného programu Šport a rekreácia v bakalárskom stupni je príprava absolventov, ktorí sú teoreticky a prakticky pripravení uplatniť sa ako napr. animátor športových, kultúrno-spoločenských a zábavných podujatí voľného času pre rôzne cieľové skupiny, alebo ako organizátor/koordinátor výchovno-vzdelávacích a tréningových programov a podujatí v športe a rekreácii, zvládať i spoluprácu so subjektmi v oblasti vzdelávacích, športových, rekreačných aktivít, ziskovými i neziskovými organizáciami. Mnohí študenti odboru Šport a rekreácia si naozaj uvedomujú, že svet okolo nás nie je jednotvárny a jeho rozmanitosť, ako aj pohyb a radosť z pohybu potrebuje každý bez rozdielu.

Naši mladí budúci kolegovia sa výborne zhostili aj tentokrát svojich úloh. Mnohí už teraz uvažujú o svojom ďalšom profesionálnom smerovaní v tejto oblasti a o pomoci v integrovaní týchto detí. Radi sa pričinia aktivitami, aby deti mali šťastnejšie a krajšie dni plné pekných emócií a športových zážitkov.

                                                                                          Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.
 


Posledná aktualizácia: 29.01.2020