UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Správa - Pro Educo 2018

V dňoch 5. – 6. 12. 2018 v Steel aréne Košice prebiehal 12. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO EXPO. Prezentovalo sa na ňom viac ako 70 vystavovateľov. Na hlavnom stagi Mgr. Dana Dračková, PhD. spolu so študentmi Eduardom Daňom a Kristiánom Krištofom prednášali a zároveň prezentovali možnosti štúdia odboru Šport a rekreácia, Ústavu telesnej výchovy a športu v rámci bloku pre UPJŠ. Témou prednášky bol „Šport a rekreácia = športová a osobnostná realizácia“.  Oslovené ňou bolo široké spektrum študentov II. stupňa základných až po študentov stredných škôl, ktorí tvorili najväčší podiel účastníkov z približne 70 tisíc návštevníkov.

Mgr. Dana Dračková, PhD.

 


Posledná aktualizácia: 29.01.2020