UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Správa z „Memoriálu Věry Medveďovej“

Dňa 3. 10. 2018 sa uskutočnila akcia Memoriál Věry Medveďovej pre študentov UPJŠ v Košiciach a verejnosť. Akcie sa zúčastnilo v celkovom počte 65 účastníkov, z toho 52 študenti UPJŠ,  10 verejnosť a 3 zamestnanci UPJŠ. Zúčastneným bolo zakúpené občerstvenie.  

     Na začiatku akcie vstupný pripomienkový prihovor o pôsobení Mgr. Věry Medveďovej ako bývalej asistentky na Katedre telesnej výchovy a športu a potom ÚTVŠ na UPJŠ pripravil bývalý zamestnanec ÚTVŠ UPJŠ a súčasný tajomník TJ Slávia UPJŠ Košice PaedDr. Imrich Staško.  

Mgr. Věra Medveďová bola viac ako 35 rokov propagátorkou aktívneho pohybu a patrila k českým osobnostiam žijúcim na Slovensku. 

     Prvú hodinu Body Balance viedla Mgr. Agata Horbacz, PhD., odborná asistentka ÚTVŠ UPJŠ Košice. Druhú hodinu Step Aerobiku viedla MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD. odborná asistentka Ústavu súdneho lekárstva UPJŠ a ukončila spomienkové stretnutie – cvičenie ukončila posilňovaním zamestnankyňa Mária Vojtasová zamestnankyňa LNMR UPJŠ. 

Verejnosť si zaspomínala na obdobie práce a zábavy s Věrou Medveďovou na spoločne prežitých a odcvičených hodinách na rôznych kurzoch a workshopoch.   

     Akciu organizačne pripravila a riadila Mgr. Agata Horbacz, PhD., odborná asistentka ÚTVŠ UPJŠ Košice. 


V Košiciach 4.10.2018
Mgr. Agata Horbacz, PhD.
 


Posledná aktualizácia: 29.01.2020