UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

ILYO CUP 2018

Podujatie: ILYO CUP 2018 (12. ročník) 

Priezvisko: Mgr. Peter Bakalár, PhD.

Dátum: 16. - 18.11.2018 

Počet študentov ŠaR: 10 

Počet ost. účastníkov: cca 500 

Hlavný organizátor: ILYO TAEKWONDO Košice 

Partner podujatia: Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ, Košice 

Charakteristika činnosti: 

Študenti študijného programu Šport a rekreácia zabezpečovali plynulý priebeh 12. ročníka podujatia ILYO CUP 2018 v pozíciách zapisovateľ/ka, usporiadateľ/ka. Účasť študentov na organizácii spomínaného podujatia je už dlhodobo súčasťou ich odbornej prípravy.
 

Posledná aktualizácia: 29.01.2020