UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Erasmus+ v akademickom roku 2022/2023

Zdravíme ťa študent študijného programu Šport a rekreácia na ÚTVŠ UPJŠ

Máš záujem študovať na zahraničnej univerzite prostredníctvom programu Erasmus+ v akademickom roku 2022/2023? Prípadne sa chceš zúčastniť stáže v zahraničí v lete počas alebo po ukončení štúdia?
Tak neváhaj vyplniť prihlášku na výberové konanie, ktoré sa uskutoční podľa počtu prihlásených študentov začiatkom letného semestra 2021/2022. O presnom termíne ťa budeme kontaktovať.

Prihláška na štúdium v zahraničí
Prihláška na zahraničnú stáž

Termín na doručenie prihlášky 14.2.2022, osobne alebo mailom na patrik.berta@upjs.sk

V prípade otázok kontaktuj: patrik.berta@upjs.sk  

Viac informácií o programe...

Posledná aktualizácia: 02.02.2022