Prejsť na obsah

Výberové konanie na pozíciu: Riaditeľ projektu CassTech

0minút, 26sekúnd

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v zmysle ust. § 14 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: 

Riaditeľ projektu CassTech

Stručný opis činnosti: Riadenie projektu CassTech s cieľom plnej prevádzky CassTech, zodpovednosť za dosiahnutie definovaných merateľných ukazovateľov projektu (A1-A4); vedenie projektového tímu. 

Termín nástupu: 1.2.2022

Podrobnejšie informácie o pracovnom mieste
 


Študuj na UPJŠ