Prejsť na obsah

Aktuality

Prijímacie konanie na akademický rok 2023/2024

Záujemcovia o štúdium na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske štúdium študijného programu Šport a rekreácia v akademickom roku 2023/2024 aj elektronickou formou. Termín podania prihlášky : do 15. 04. 2023Termín konania prijímacej skúšky : 15.06.-16.06.2023 Podmienky prijímacieho konania  v ak. roku 2023/2024   Elektronická prihláška  (odporúčané prehliadače: Mozilla Firefox  … Čítať ďalej

Výsledky volieb do AS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027

Volebná a mandátová komisia pre voľby do AS UPJŠ v roku 2023 oznamuje váženej akademickej obci UPJŠvýsledky volieb do Akademického Senátu UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027: LEKÁRSKA FAKULTA Zamestnanecká časť RNDr. Andrej Miroššay, PhD.doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univer. prof.doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD. Študentská časť Samuel … Čítať ďalej
7. marca 2023

UNIVERZITNÉ DNI ŠPORTU 2022

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ a TJ Slávia UPJŠ v spolupráci s MŠVVaŠ SR a SAUŠ organizujú Univerzitné dni športu 2022. Tie sa budú konať 14. – 15.11.2022 v telocvičniach T3/4 a T5 na Ondavskej 21. Študenti si môžu vybrať spomedzi šiestich športov: streetball, futbal, florbal, volejbal, bedminton a stolný tenis. Zašportuj si s … Čítať ďalej
12. októbra 2022

Študuj na UPJŠ