Prejsť na obsah

Športové aktivity / Šport II., IV. – Letný semester 2023/2024

1minút, 9sekúnd

⇒  PODMIENKY ABSOLVOVANIA PREDMETU

ROZVRH ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Vyučujúci a kontakt jednotlivých športových aktivít: 

Posilňovanie
Bedminton a stolný tenis
Mgr. Zuzana Küchelová, PhD., zuzana.kuchelova@upjs.sk
Mgr. Marcel Čurgali, marcel.curgali@upjs.sk
Mgr. Richard Melichar, richard.melichar@upjs.sk
Mgr. Dávid Kaško, PhD., david.kasko@upjs.sk
Mgr. Patrik Berta, patrik.berta@upjs.sk
Plaváreň
Basketbal
Mgr. Ladislav Kručanica, PhD., ladislav.krucanica@upjs.sk
Florbal
Ultimate Frisbee
Registrovaní športovci
Mgr. Richard Melichar, richard.melichar@upjs.sk
Aerobik
Step aerobik
Power joga
Mgr. Petra Tomková, PhD., petra.tomkova@upjs.sk
Body FormMgr. Alena Buková, PhD., alena.bukova@upjs.sk
Joga
Pilates
SM systém
Volejbal
Mgr. Agata Horbacz, PhD., agata.horbacz@upjs.sk
Aikido      
Šach       
Sebaobrana
Ing. Martin Frankovič, PhD., martinfrankovic@yahoo.co.uk
prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc., blazej.pandula@tuke.sk
Norbert Harvánek,  kalisilat@azet.sk

VŠEOBECNÉ informácie k výučbe športových aktivít:
•    Na výučbu predmetu musí byť študent prihlásený v systéme AIS2 na konkrétnu hodinu – deň a čas.
•    Udelenie kreditu študentovi bude na základe jeho dochádzky a aktívnej účasti na výučbe predmetu ŠA.
•    Povinnosťou študenta je komunikovať s vyučujúcim výhradne cez študentský email (meno.priezvisko@student.upjs.sk).
•    Viac informácií podľa pokynov vyučujúceho zvolenej športovej aktivity.


Študuj na UPJŠ