UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Športové aktivity II. IV. VI. v letnom semestri 2020/2021

Organizácia a podmienky výučby predmetu
Športové aktivity II. IV. VI. v letnom semestri 2020/2021

PONUKA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE LETNÝ SEMESTER 2020/2021:

A) ONLINE výučba ŠA – Podmienky; Rozvrh hodín

Posilňovanie začiatočníci / pokročilí;
Aerobik začiatočníci / pokročilí;
Step aerobik;
Jóga a Power jóga;
Pilates;
SM systém

Šach - Podmienky

B) Outdoorové športy (bloková forma, piatky a soboty) - Podmienky

Turistika
Cykloturistika

C) Dištančná forma výučby:

Mobilná aplikácia – Kontrola pohybovej aktivity prostredníctvom mobilnej aplikácie STRAVA -  Podmienky
Geocaching – Podmienky

Predmet: Registrovaní športovci – Podmienky

Študenti, ktorí si v jednom semestri zapíšu 2 športové aktivity (napr. Športové aktivity II a zároveň Športové aktivity IV) ich nemôžu absolvovať súčasne v ten istý deň.

V potrebe ďalších informácii prosím kontaktuje svojich referentov pre príslušnú fakultu:

Lekárska fakulta: Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.
e-mail: ladislav.krucanica@upjs.sk
tel.: 055 234 1629
Prírodovedecká fakulta: Mgr. Marcel Čurgali
e-mail: marcel.curgali@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Právnická fakulta: Mgr. Dávid Kaško, PhD.
e-mail: david.kasko@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Fakulta verejnej správy: Mgr. Patrik Berta
e-mail: patrik.berta@upjs.sk
tel.: 055 234 1629
Filozofická fakulta: Mgr. Agata Horbacz, PhD.
e-mail: agata.horbacz@upjs.sk
tel.: 055 234 1558

 

Posledná aktualizácia: 11.02.2021