UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Univerzitný deň športu 2018

Dňa 17.10. 2018 sa uskutočnila celo-univerzitná akcia Univerzitný deň športu (UDŠ). V tento deň mali možnosť  študenti ako aj zamestnanci UPJŠ absolvovať športové aktivity. UDŠ pozostáva z časti skupinových športov (florbal, volejbal, streetbal, futbal a po novom aj  bedminton a stolný tenis) a druhej časti netradičných aktivít, v ktorých medzi sebou súťažia jednotlivé tímy aj jednotlivci. Okrem týchto tradičných súťaží atmosféru oživili: streľba zo vzduchovky, bouldering, chôdza po lane slackline a mnoho ďalších. Najúspešnejší súťažiaci boli odmenení vecnými cenami.
 


Posledná aktualizácia: 18.02.2020