UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli

                    

    Začiatkom roka 2018 dorazila na Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach veľmi pozitívna a potešujúca správa. ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation) vybrala naše pracovisko za hlavného evaluátora európskych miest a mestečiek športu za rok 2018 s právom určiť v obidvoch kategóriách toho najlepšieho. Garantom hodnotenia sa stal prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.  ACES Europe je neziskové združenie so sídlom v Bruseli, ktoré každoročne prideľuje titul európskeho hlavného mesta, mesta, mestečka športu a regiónu.

    Po vyhodnotení správ foto a video dokumentácie sme za najlepšie Európske mesto športu 2018 vybrali Bragu z Portugalska, ktorá prevzala toto ocenenie po talianskom Cagliari, víťazovi tejto ceny z roku 2017. Najlepším Európskym mestečkom športu 2018 sa stal rakúsky Schladming. Zástupcovia obidvoch miest už pri preberaní ocenenia vysoko vyzdvihli nezainteresovanosť nášho evaluačného tímu a neskôr to oficiálne uviedli aj na svojich internetových stránkach a v regionálnej tlači.

    Samotné ocenenie vybraných miest a mestečiek sa realizovalo priamo na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli dňa 5. 12. 2018 za účasti európskeho komisára pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibora Navracsicsa, zástupcov ACES Europe na čele s jej prezidentom Gian Francescom Lupattellim, zástupcov miest, ktorým bol komisiou ACES Europe pridelený titul Európske mesto športu 2019 vo všetkých uvedených kategóriách. Za Slovenskú republiku  bola prítomná zástupkyňa ACES Europe Mgr. Andrea Junger, PhD.

    Hlavným európskym mestom športu 2019 sa stala Budapešť, ktorá prevzala ocenenie po bulharskej Sofii. V tejto kategórii boli vybraní aj víťazi ďalších ročníkov: Malaga 2020, Lisabon 2021 a Haag 2022. Na rok 2023 sú zatiaľ známi traja kandidáti: Janov (Taliansko), Glasgow (Škótsko) a Krivoj rog - Kryvyj Rih (Ukrajina).

    Z Európskych miest, mestečiek, stredísk a ostrovov športu pre rok 2019 bolo vybraných vyše 30 subjektov, medzi ktorými boli veľmi vysoko ocenené aj slovenské Michalovce. Cenu prebrala delegácia na čele s primátorom mesta pánom Viliamom Zahorčákom.
 

prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.
garant                    

Posledná aktualizácia: 21.01.2020