UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Noví partneri ACES Europe a Ústav telesnej výchovy a športu

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ zastúpený riaditeľkou Mgr. Alenou Bukovou, PhD. podpísal memorandum o spolupráci s neziskovým združením ACES Europe  v zastúpení s prezidentom Gian F. Lupattelli so sídlom v Bruseli.

ACES Europe je neziskové združenie so sídlom v Bruseli, ktoré každoročne prideľuje uznanie európskeho hlavného mesta, mesta, spoločenstva a mesta športu. Prideľovanie týchto uznaní vykonáva ACES Europe podľa zásad zodpovednosti a etiky, pričom si uvedomuje, že šport je dôležitým faktorom agregácie do spoločnosti, zlepšuje kvalitu života, psycho-fyzická pohodu a je prostriedkom integrácie spoločenských tried v komunite. Spoločnosť ACES Europe je v bielej knihe uznaná Európskou komisiou (článok 50).

http://aceseurope.eu/

Posledná aktualizácia: 12.05.2022