UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Oznam


VÝUČBA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE ŠTUDENTOV FAKÚLT UPJŠ

V ZIMNOM SEMESTRI AK. ROKA 2017/2018 SA ZAČÍNA DŇA


25. SEPTEMBRA 2017

 

Posledná aktualizácia: 14.11.2017