UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Správa z 3. ročníka Netradičnej plaveckej štafety

Dňa 9. decembra 2019 sa uskutočnil 3. ročník Netradičnej plaveckej štafety na Mestskej plavárni v Košiciach za účasti 193 študentov UPJŠ. Podujatie bolo zorganizované pre študentov všetkých fakúlt a študijných programov na UPJŠ v Košiciach. Zúčastnení študenti ktorí mali toto športové dopoludnie od 8:30 hod. do 12:30 hod. na Mestskú plaváreň vstup voľný, si mali možnosť rozhýbať svoje telo zaplávaním 100m alebo 50m voľným plaveckým štýlom v 25m bazéne. Zvláštnosťou bolo aj plávanie s použitím netradičných plaveckých pomôcok – bazénové plutvy, plavecká doska, plavecké labky. Účastníci mali možnosť po celý čas trvania štafety kvalifikovanými zamestnancami ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach, nechať zmerať a vyhodnotiť pomocou bio-impedačnej metódy množstvo telesnéhoa viscerálneho tuku v % a BMI.

Pri organizácií vypomáhali aj 2 študenti 3. ročníka ŠaR ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach. Na akciu bol zakúpený materiál neinvestičného charakteru za 288€. Najlepší plavci boli vyhodnotení v mužskej aj ženskej kategórií 1.-3. miesto a prevzali si vecné ceny. Každého účastníka čakalo sladké prekvapenie a nápoj.

Akciu organizačne pripravila a riadila Mgr. Zuzana Küchelová, asistent ÚTVŠ UPJŠ Košice, pomocný rozhodca Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.

Zúčastnili sa študenti z:

  1. Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
  2. Právnickej fakulty UPJŠ
  3. Lekárskej fakulty UPJŠ
  4. Fakulty verejnej správy UPJŠ
  5. Filozofickej fakulty UPJŠ
  6. Študenti Šport a rekreácia ÚTVŠ UPJŠ 
     
V Košiciach 10. decembra 2019 Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.

   


Posledná aktualizácia: 20.01.2021