UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Študentská vedecká a umelecká konferencia 2017 vo vedách o športe

Vážení študenti a kolegovia!

24. 4. 2017 (pondelok)

sa v priestoroch ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach

 uskutoční

celouniverzitné kolo ŠVUK

VO VEDÁCH O ŠPORTE

so slávnostným otvorením v miestnosti DB0P113:45 hod v sekciách:
 

► Vedy o športe                  13:45 hod. (miestnosť DB0P1)
► Pódiové skladby              09:00 hod. (telocvičňa T5)

 

Termín odovzdania prihlášok: do 10. 04. 2017 (do 12:00 hod.) na sekretariáte ÚTVŠ.

Vystúpenie v teoretických sekciách sa bude realizovať prostredníctvom Power pointovej prezentácie v rozsahu 7 - 10 minút na jednu prácu.

Kritériá postupu: Z celouniverzitnej konferencie ŠVUK postupujú úspešné práce (po odporúčaní príslušnej komisie) z každej sekcie na celoslovenskú konferenciu organizovanú 3. 5. 2017 UKF Nitra.

POKYNY A PRIHLÁŠKY

Kontakt:

pre teoretické sekcie:  prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.,  jan.junger@upjs.sk
pre pódiové skladby:   Mgr. Dana Dračková, PhD.,  dana.drackova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 24.01.2018