UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Univerzitný deň športu 2017


PROPOZÍCIE TURNAJOV: FLORBAL, MINIFUTBAL, STREETBAL, VOLEJBAL

REGISTRÁCIA DRUŽSTIEV BUĎ NA MIESTE, ALEBO NA: david.kasko@upjs.sk

FAKULTY MÔŽU MAŤ NIEKOĽKO DRUŽSTIEV

 DRUŽSTVÁ MÔŽU BYŤ AJ POMIEŠANÉ Z RÔZNYCH FAKÚLT

Posledná aktualizácia: 24.01.2018