UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Zoznam kandidátov do Akademického senátu UPJŠ za rektorát a univerzitné pracoviská UPJŠ v Košiciach

 

 

ZOZNAM KANDIDÁTOV
do Akademického senátu UPJŠ za rektorát a univerzitné pracoviská UPJŠ v Košiciach
vo funkčnom období  do r. 2019


 

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ

Filip Sabol, študent 1. ročníka ŠAR

 

Voľby do AS UPJŠ na Ústave telesnej výchovy a športu sa uskutočnia

7. novembra 2017   

v čase od 10.00 do 13.00 hod.

vo volebnej miestnosti pre členov študentskej časti akademickej obce ÚTVŠ
 

Ondavská 21, miestnosť UAT6, prízemie


 

Spôsob hlasovania bude uvedený na hlasovacom lístku,
ktorý obdrží každý člen akademickej obce študentskej časti pred hlasovaním.

 

 

 

Košice, 18. 10. 2017

PaedDr. Jana Potočníková, v. r.
predsedníčka
VaMK pre voľby do AS UPJŠ

 
Posledná aktualizácia: 24.01.2018